Գնահատում

Ներկայացնել գնահատման համակարգի սեփական փորձը։

  • Ե՞րբ են գնահատում

Սովորողին գնահատում եմ դասերի ընթացքում (ոչ միշտ գնահատանիշով)՝ խոսքով, ոգևորելով, ակտիվությամբ, ուսումնական նախագծի վերջնարդյունքով և այլն․․․

Читать далее «Գնահատում»

Միջավայրի խնամք

Պուրակների խնամք`

Քանդակի պուրակի մաքրում, փոցխում, հյուսիսային֊արևելյան հատվածի ճանապարհի փոցխում

Կարինե Խառատյան, Մանուշակ Աբրահամյան, Ալիսա Գևորգյան

Արևմտյան պուրակ` գլխավոր մուտքի, տեխնոլոգիայի հատվածի մաքրում, փոցխում, տուաների բաժակների հարթեցում,

Ազնիվ Մանուկյան, Կարինե Մամինոնյան, Լիանա Ռոզիկյան

Հյուսիսային պուրակ` վարդերի պուրակի խնամք, հյուսիսային պատի հատվածի փոցխում

Ռիմա Քեքեջյան, Տաթև Աթոյան, Անի Միրզոյան

Հարավային պուրակի փոցխում, երաժշտական սրահի հատվածի փոցխում, նախակրթարան հատվածի փոցխում, Սիենայի պուրակի փոցխում

Քրիստինե Աբրահամյան, Նարե Արիստակեսյան, Մարի Միքայելյան, Սրբուհի Ներսիսյան

Ներքին բակ

Քրիստինե Շահբազյան, Անժելա Բլեյան

Ուսումնական ժամերգություն

  • Տերունական աղոթք

Հայ՛ր մեր,

որ յերկինս ես,

սուրբ եղիցի անուն  Քո,

եկեսցէ արքայութիւն Քո,

եղիցին կամք Քո

որպէս յերկինս եւ յերկրի:

Զհաց մեր հանապազորդ

տո՛ւր մեզ այսօր.

եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր,

որպէս եւ մեք թողումք

մերոց պարտապանաց:

Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն,

այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն,

զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն

եւ փառք յաւիտեանս.  ամէն:

Читать далее «Ուսումնական ժամերգություն»

Նոյեմբեր ամսվա փաթեթ

Ավստրալիա

Ավստրալիա. առաջադրանք

Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ. ամփոփիչ առաջադրանք

Տեղանքի հետազոտում. Կողմնորոշում

Ճանապարհորդություններ վաղ անցյալում

Ճանապարհորդություններ վաղ անցյալում. Մաս 2


Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով


Ավստրալիայի հայտնագործումը

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 1

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 2

Տեղանքի հետազոտումԵրկրագործությունը ուսումնական գործընթացում

1.1. Սերմից մինչև բույսի վերջնական տեսքի ուսումնասիրությունը և հետազոտությունը

  • Հողի  բաղադրության ուսումնասիրությունը պարզագույն փորձերի միջոցով:
  • Հողի պարարտացում բնական միջոցներով՝ կոմպոստի պատրաստում,  նաև օրգանական պարարտանյութերի ( թռչնաղբի, գոմաղբի օգտագործում)  կիրառումը

1.2. Սերմի ծլման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, ուսումնասիրում լաբորատոր պայմաններում

  • Լույսի, ջերմության, խոնավության ապահովում
  • Սերմի ծիլի աճի գրանցում  ամենօրյա չափումների արդյունքներում

1.3. Ընձյուղի ուսումնասիրում՝

  • Բազմացում կտրոններով, տերևներով, պալարներով, սոխուկով

1.4. Էնդեմիկ և կոսմոպոլիտ բույսերի ուսումնասիրում

  • Էկոլոգիական և աշխարհագրական տեսակ, առաջացում:

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ

Երկրագործությունը միշտ էլ եղել է կրթահամալիրում ուսումնական նախագիծ, միշտ շարունակելի՝ նորանոր լուծումներով, նորանոր ուղղություններով և համագործակցություններով: Ավելի ընդարձակեցինք մեր աշխատանքային ուղղությունները, երբ համավարակը սկսեց, մեզ չխանգարեց զբաղվել մեր աշխատանքով, 2020 թվականի գարունը իր հետ բերեց ջերմ ու բարենպաստ պայմաններ, սկսեցինք փոքրաթիվ խմբերով աշխատել կրթական պարտեզում: Սկսել ենք ծառեր էտել, խուրձ կապել, ծառերը կրապատել և շարունակ այդպիսի աշխատանքներ:
2020 թվականի ապրիլ ամսից սկսեցինք ծաղկանոցների ստեղծման աշխատանքները: Տարբեր տեղերում պետք ստեղծեինք ծաղկանոցներ: Առաջինը մեկնարկը տվեցինք ապրիլի քսանչորսին, որը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում համարվում է կանաչ խոնարհումի օր, որին մասնակից եղան ծնողներ, սովորողներ, դասավանդողներ:

Առաջին ծառատունկ, ծաղկատունկին հաջորդեցին տնկարանի ստեղծման, համալրման աշխատանքները:
Մեր աշխատանքները անսպառ էին, ամեն օր հերթապահությամբ աշխատում էինք Հյուսիսում: Անընդհատ տնկելով, համալրելով նոր բույսեր:

Читать далее «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ»