Նոյեմբեր ամսվա փաթեթ

Ավստրալիա

Ավստրալիա. առաջադրանք

Մայրցամաքներ և օվկիանոսներ. ամփոփիչ առաջադրանք

Տեղանքի հետազոտում. Կողմնորոշում

Ճանապարհորդություններ վաղ անցյալում

Ճանապարհորդություններ վաղ անցյալում. Մաս 2


Ճանապարհորդություններ Աֆրիկայով


Ավստրալիայի հայտնագործումը

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 1

Ամերիկայի հայտնագործումը. մաս 2

Տեղանքի հետազոտումԵրկրագործությունը ուսումնական գործընթացում

1.1. Սերմից մինչև բույսի վերջնական տեսքի ուսումնասիրությունը և հետազոտությունը

  • Հողի  բաղադրության ուսումնասիրությունը պարզագույն փորձերի միջոցով:
  • Հողի պարարտացում բնական միջոցներով՝ կոմպոստի պատրաստում,  նաև օրգանական պարարտանյութերի ( թռչնաղբի, գոմաղբի օգտագործում)  կիրառումը

1.2. Սերմի ծլման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, ուսումնասիրում լաբորատոր պայմաններում

  • Լույսի, ջերմության, խոնավության ապահովում
  • Սերմի ծիլի աճի գրանցում  ամենօրյա չափումների արդյունքներում

1.3. Ընձյուղի ուսումնասիրում՝

  • Բազմացում կտրոններով, տերևներով, պալարներով, սոխուկով

1.4. Էնդեմիկ և կոսմոպոլիտ բույսերի ուսումնասիրում

  • Էկոլոգիական և աշխարհագրական տեսակ, առաջացում:

Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ

Երկրագործությունը միշտ էլ եղել է կրթահամալիրում ուսումնական նախագիծ, միշտ շարունակելի՝ նորանոր լուծումներով, նորանոր ուղղություններով և համագործակցություններով: Ավելի ընդարձակեցինք մեր աշխատանքային ուղղությունները, երբ համավարակը սկսեց, մեզ չխանգարեց զբաղվել մեր աշխատանքով, 2020 թվականի գարունը իր հետ բերեց ջերմ ու բարենպաստ պայմաններ, սկսեցինք փոքրաթիվ խմբերով աշխատել կրթական պարտեզում: Սկսել ենք ծառեր էտել, խուրձ կապել, ծառերը կրապատել և շարունակ այդպիսի աշխատանքներ:
2020 թվականի ապրիլ ամսից սկսեցինք ծաղկանոցների ստեղծման աշխատանքները: Տարբեր տեղերում պետք ստեղծեինք ծաղկանոցներ: Առաջինը մեկնարկը տվեցինք ապրիլի քսանչորսին, որը կրթահամալիրի բոլոր դպրոցներում համարվում է կանաչ խոնարհումի օր, որին մասնակից եղան ծնողներ, սովորողներ, դասավանդողներ:

Առաջին ծառատունկ, ծաղկատունկին հաջորդեցին տնկարանի ստեղծման, համալրման աշխատանքները:
Մեր աշխատանքները անսպառ էին, ամեն օր հերթապահությամբ աշխատում էինք Հյուսիսում: Անընդհատ տնկելով, համալրելով նոր բույսեր:

Читать далее «Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ»

Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր և ուսումնական նյութեր

Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 4
5-1, 5-2 դասարան
Երկրի մակերևույթի հիմնական ձևերը: Հարթավայրեր և լեռներ
Հրաբուխ
Նախագիծ՝
Բնագիտական փորձերի ուսումնասիրում և իրականացում 2020-2021

Читать далее «Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր և ուսումնական նյութեր»