2019-2020 ուս. տարի. Բնագիտության առարկայական ծրագիր` 4-5-րդ դասարաններ

IMG_20190508_112128

Կրթահամալիրի 2017-2018թթ. ուս. տարվա ուումնական պլանի մեջբերում:
16. Բնագիտությունը ներառում է գիտելիքներ էկոլոգիայից, ֆիզիկական աշխարհագրությունից, կենսաբանությունից, ֆիզիկայից, աստղագիտությունից, քիմիայից: Բնագիտության ուսուցումը կազմակերպվում է լաբորատոր պայմաններում, փորձի հիման վրա և բնագիտական ու բնապահպանական աշխատանքների, բույսերի և կենդանիների խնամքի ձևով: Читать далее «2019-2020 ուս. տարի. Բնագիտության առարկայական ծրագիր` 4-5-րդ դասարաններ»