Հեղինակային բնագիտությունը կրտսեր դպրոցում (նախակրթարան)

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի կրտսեր դպրոցներում իրականացվում են բնագիտական տարատարիք տարբեր գործունեություններ՝

2-4 տարեկանների խումբ

Նախակրթարանի սաների համար իրականացվող նախագծեր՝

Աշնանը՝ սերմնահավաք, ծաղկատունկ-ծառատունկ:

Նախակրթարանի սաների և ծնողների հետ իրականացնել ծաղկատունկ-ծառատունկ:

Վարդատունկ

Գործունեություն

Մի քանի տեսակի բույսերի կտրոններ դնել ջրի մեջ, որոշ ժամանակ անց, երբ կտրոնները կարմատակալի, տնկել թաղարների մեջ սաների մասնակցությամբ՝

Բույսի կտրոնների տնկում

Բնագիտական փորձ միշտ էլ կարող են կատարել, բայց դա կառանձնացնենք հունվար ամսվա համար, օրինակ՝ սովորող- սովորեցնող  նախագծի  շրջանակում,  5-րդ  դասարանի սովորողները այցելեցին նախակրթարանի սաներին,  և  կատարեցին  բնագիտական  փորձ: Բնագիտական  փորձի  համար  անհրաժեշտ  էր՝  փրփուր  և  սոդա: Արդյունքում  ստացանք  ձյուն:

Մարտ ամսին իրականացնել սերմացան

Սերմնացան նախակրթարանում  

Գարնանը՝

Մարտ _ ապրիլ ամսից (հաշվի առնելով եղանակային պայմանները) կատարել ծաղկատունկ- ծառատունկ, բույսերի սածիլների տեղափոխում բակ, իրականացնել ծաղկանոցներ: Շարունակում են մայիս, հունիս ամսին խնամել և այդպես շարունակական:

Վառելանյութերի տեսակները

Հոկտեմբերի 5-9

Վառելանյութեր, դրանց տեսակները

Մենք հեշտությամբ կարող ենք համոզվել, որ կան լավ այրվող նյութեր, մինչև անգամ՝ ինքնաբոցավառվող, և կան չայրվող նյութեր (ավազ, կրաքար, բազալտ, գրանիտ): Նյութերի այրման ընթացքում անջատվում է  ջերմություն: Բնության մեջ մեծ քանակներով հանդիպող այրվող նյութերը մարդն օգտագործել և օգտագործում է ջերմություն ստանալու համար: Դուք հեշտությամբ կթվարկեք դրանցից մի քանիսը՝ քարածուխ, փայտ, մազութբենզինկերոսին, բնական գազ և այլն, որոնք անվանում են վառելանյութեր:

Читать далее «Վառելանյութերի տեսակները»