Ընտանեկան դպրոցի խորհրդատվություն

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մարտի 2-6

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մարտի 16-20

Ուսումնական գարուն․ մարտի 23-27

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մարտի 30-ապրիլի 3

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ ապրիլի 6-10

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ ապրիլի 13-17

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ ապրիլի 20-24

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ ապրիլի 27-30

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մայիսի 4-8

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մայիսի 11-15

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մայիսի 18-22

Առցանց, ընտանեկան ուսուցում․ մայիսի 25-հունիսի 5