Կրթահամալիրի, դպրոցի զարգացման ծրագրով աշխատանքների մասնակցությունը

1.Սարալանջում
Սարալանջի տաղավարի բացում
Հյուրասիրություն սարալանջում
Սարալանջի մաքրման աշխատանքներ
Սարալանջի մաքրման աշխատանքներ 4-րդ դասարան սովորողների հետ

2.Խաղողի և գինու դպրոց

Կրթահամալիրյան նախագծերի մասնակցությունը՝ որպես խմբի ղեկավար

Բնագիտատեխնիկական ստուգատես 2020
Երկրագործությունը՝ որպես հանրակրթություն 2019-2020
Ուսումնական ճամփորդություններ
Զատկածեսն ընտանիքում
Երկրագործությունը որպես ուղիղ ճանապարհ
Պարտիզապուրակային աշխատանքներ
Խաղողի և գինու դպրոց
Սիենայի հրապարակի ստեղծում