Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Պարապմունք 1. /օգոստոսի 24/

Վերապատրաստման առաջին բաղադրիչ՝
Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն

Читать далее «Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն»

Վերապատրաստման ամփոփում- գնահատում

Մասնակցեցի Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրության վերապատրաստմանը, հաճելի էր աշխատել վերապատրաստող մասնագետների հետ, քանի որ միշտ հասկանում էին մեզ, ժամանակին առաջադրանքներն ուղարկում էին և մատչելի բացատրված էր, հաճելի էր վերհիշել ու նորից ընթերցել օրենքները, քանի որ միշտ օրենքների իմացության կարիքն ունենք: Յուրաքանչյուր աշխատող պետք է իմանա իր իրավունքները և պարտականությունները:

Շնորհակալ եմ
Պարապմունք 5. Նորմատիվ փաստաթղթերի որոնում

Տեսական մաս՝

ԿԳՄՍ նախարարության կայքը` EDU.am , նորմատիվ փաստաթղթերի որոնումը կայքում։ Իրավական փաստաթղթերի որոնման համակարգեր Irtek.am Arlis.am։ 

Գործնական մաս՝

Մասնակիցը նախարարության կայքից գտնում է մի փաստաթուղթ՝ իրեն հետաքրքող, գրում է փաստաթղթի անունը և կցում հղումը։ Նույնանման աշխատանք որոնողական համակարգերի հետ։

ԿԳՄՍ նախարարության կայքը` EDU.am , ՀՀ կառավարության 6 օգոստոսի 2021 թվականի N1258 -Ն որոշում

Իրավական փաստաթղթերի որոնման համակարգեր , Irtek.am. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք

 Arlis.am , ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրք

Պարապմունք 4. սեպտեմբերի 2

Պարապմունք 4 /սեպտեմբերի 2/՝
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը

ա/ Տեսական մաս․
Հանրակրթական ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը

բ/ Գործնական մաս
․ Գրավոր /բլոգային/ առաջադրանք՝
Յուրաքանչյուր ուսուցիչ ընթերցում է իր ուսումնական հաստատության կանոնադրությունը, որից հետո օրենքին, չափորոշչին համապատասխան փոփոխությունների առաջարկություններ ներկայացնում՝ նկատի ունենալով հաստատության զարգացումը։

Читать далее «Պարապմունք 4. սեպտեմբերի 2»

Պարապմունք 3. օգոստոսի 31

Պարապմունք 3 /օգոստոսի 31/՝
Թեման՝ Հանրակրթության պետական չափորոշիչ
ա/ Տեսական մաս․
Հանրակրթության պետական չափորոշիչը՝ Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքում, հոդված 6․
Հանրակրթության պետական չափորոշչի պատմություն։ ՀՀ կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 4-ի 136-Ն որոշումը։ Հանրակրթության պետական չափորոշչի կառուցվածքը․

Читать далее «Պարապմունք 3. օգոստոսի 31»

Պարապմունք 2. օգոստոսի 26

Թեման՝  Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք
ա/ Տեսական մաս․ ընդհանուր ծանոթություն Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքին։ Օրենքի հոդված 3-ում սահմանված տերմինները։ Օրենքի 4-րդ, 5-րդ հոդվածները։ Հանրակրթական ծարգրերը, հոդված 7․
բ/ Գործնական մաս․ 
Ընտրում եք հետևյալ թեմաներից մեկը․

1․ Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

2․ Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները

3․ Սովորողի ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները․

Читать далее «Պարապմունք 2. օգոստոսի 26»

Պարապմունք 1. օգոստոսի 24

Վերապատրաստման առաջին բաղադրիչ՝
Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն

ա/ ՀՀ Սահմանադրություն, Գլուխ 2․ Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները
բ/ Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Գրավոր /բլոգային/ առաջադրանք՝-ՀՀ Սահմանադրության 25-29, 34, 36-43, 60 հոդվածներով որոշված մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքում։ Յուրաքանչյուր մասնակից վերը նշված հոդվածները կարդալ-ուսումնասիրելուց հետո ընտրում է որևէ իրավունք և գրավոր /բլոգում/ ներկայացնում է դրա իրականացումը օրենքում /ինչպես է իրականացվում օրենքում կամ գուցե չի՞ իրականացվում, ինչ հակասություններ եք տեսնում, ինչի հետ եք համաձայն, ինչի հետ՝ ոչ, այլ․․․/։

Читать далее «Պարապմունք 1. օգոստոսի 24»