Ծաղկող բույսերի սերմնացան

Նախագիծ.
«Ծաղկող բույսերի սերմնացան» 
ջերմոցային պայմաններում
Մասնակիցներ.
 Պարտիզապուրակային  ընտրության խումբ

Նպատակ.
1. Ծանոթացում  ծաղկող բույսերի սերմերի հետ, որևէ բույսի ընտրություն, ընտրված բուսատեսակի սերմնացան հատուկ թափանցիկ կափարիչով տարայի մեջ  (ջերմոցային պայման)
2. Ցանված սերմերի տեղափոխում  դպրոցի  բակ;
3. Սովորողների հետ հետազոտում և արդյունքների ամփոփում խմբի բլոգում՝ օրագրի տեսքով (ծլում, սածիլի տեղափոխում առանձին տարաների մեջ, տեղափոխում բաց հողատարածք, բույսի հետագա խնամք):
Արդյունք
1.Սովորողների  տեխնոլոգիական հմտությունների ձեռք բերում:
2. Դպրոցի ներքին այգում ծաղկային օազիսների ստեղծում և դրանց պահպանում, որը հետագայում կհանդիսանա ծաղկող բույսերի փոքրիկ տնկարան և նոր սերմերի ձեռք բերման հնարավոր աղբյուր:
Անհրաժեշտ նյութեր և պարագաներ
Պլաստիկ լայն տարաներ թափանցիկ կափարիչով (15-20սմ տրամագծով, 5-7 սմ բարձրությամբ), հող, մաղ, հողագործական փոքրիկ գործիքներ, սերմ, մեկանգամյա օգտագործման ձեռնոցներ…