Տնկարանի խնամք և կտրոնների տնկում

Ընտրության խմբի սովորողների հետ տնկարանը մոլախոտերից ազատեցինք, հողը փորեցինք և քրիզանթեմի կտրոններ տնկեցինք