Շրջակա միջավարի խնամք, բնապահպանական նախագծի ամփոփում

Նախագիծ՝

Բնապահպանական նախագիծ, միջավայրի խնամք

Արդյունքը՝
Միջավայրի խնամք Հյուսիսում
Միջավայրի խնամք
Սարալանջի մաքրման աշխատանքներ
Միջավայրի խնամք սարալանջում
Միջավայրի խնամք սարալանջում ճամբարականների հետ
Միջավայրի խնամք կրթական պարտեզում
Միջավայրի խնամք  բակում
Միջավայրի և կրթական պարտեզի խնամք
Միջավայրի խնամք դպրոց վերադառնալիս