Անհատական աշխատաժամանակ

Սեպտեմբերի 1-12-ի

Սեպտեմբերի 4

 Նարդոսի ծաղիկների տնկում

10:10- Սրբուհի Ներսիսյան և ընկերներ

10:30- Լուսինե Բարխուդարյան և ընկերներ

11:00- Մարի Միքայելյան և ընկերներ