Հեռավար ուսուցում. 5-րդ դասարան

Սովորողի անուն ազգանուն՝ Միլենա Մարտիրոսյան

Էլեկտրոնային հասցե՝ milena.m@mskh.am

Բլոգը՝  Միլենա Մարտիրոսյան

Բնագիտության առարկայի առաջադրանքների էջ

Մայիսի  22-26

Ինչպես պաշտպանվել օձերից

Ուսումնական երրորդ շրջանի ամփոփում (փետրվար-մայիս)

Մայիսի  15-19

Բնագիտության  ֆլեշմոբ

1.Երկրագնդի ոլորտների փոխադարձ կապերը

2.Օրգանիզմների փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին

Մայիսի  8-12

Բակտերիաների դերը բնության մեջ

Սնկեր

Մայիսի   2-5

Հողը և կենդանի օրգանիզմները

Կենդանի օրգանիզմներին բնորոշ հատկությունները

Ապրիլի  25-28

Բույսերի կառուցվածքը և կենսագործունեությունը

Բույսերի բազմազանությունը

Ապրիլի  17-21

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Կենսոլորտ և նրա բաղադրիչները

Ապրիլի  10-14

Կլիմա: Կլիմայի հիմնական տիպերը

Մթնոլորտի պահպանությունը և մարդու առողջությունը

Ապրիլի 3-7

«Ուսումնական գարուն» նախագծի  ամփոփում

Եղանակ, դրա տիպերը, եղանակի կանխատեսումը

Զատկածեսն ընտանիքում

Մարտի  27-31

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Մարտի  20-24

Մթնոլորտի խոնավությունը: Մառախուղ և ամպեր

Մթնոլորտային տեղումներ

Մարտի  13-17

Բնագիտության ֆլեշմոբ

Քամու բնութագրիչները: Քամու ուժի օգտագործումը

Մարտի   6-10

Մթնոլորտային ճնշում, բաշխումը երկրագնդի վրա

Քամի: Քամու տեսակներ

Բջջի կառուցվածքը

Կենդանի օրգանիզմները բաժանվում են երկու խմբի՝ նախակորիզավորերի և կորիզավորների:
Նախակորիզավոր են բակտերիաները և կապտականաչ ջրիմուռները: Դրանց բջիջներում ձևավորված կորիզ չկա: Սնկերի, բույսերի և կենդանիների բջիջներն ունեն ձևավորված կորիզ: Դրանք կորիզավորներ են:
Բջիջներն ունեն տարբեր չափեր և ձևեր: Դրանք հիմնականում տեսանելի են մանրադիտակով: Մարդու օրգանիզմը կազմված է մոտավորապես 200 տեսակի բջիջներից:

Читать далее «Բջջի կառուցվածքը»