Հանրային քննարկման է ներկայացվել սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման կարգի նախագիծը

Հանրային քննարկման ներկայացված սովորողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման կարգի նախագծին ծանոթանալիս, ինձ հետաքրիր էր այն գաղափարը, թե սովորողին ինչպե՞ս են գնահատելու:

Կառանձնացնեմ երկու միտք, և կփորձեմ ներկայացնել:

  • / Հաստատությունները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը համապատասխանեցվում է 10 միավորային սանդղակին: 10 միավորային սանդղակում որևէ թիվ չի հանդիսանում անբավարար գնահատական, և յուրաքանչյուր նիշ նկարագրում է աշակերտի հաջողության որևէ մակարդակ: Քանակական գնահատումը ցույց է տալիս աշակերտի ուսումնական հաջողությունները. սկսվում 1 միավորից և չունի անբավարար սանդղակ։/

Читать далее «Հանրային քննարկման է ներկայացվել սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման կարգի նախագիծը»