Բնագետ֊ մաթեմատիկները դիտում են ֆիլմեր

Բնագետ֊մաթեմատիկները միասնական երկու ընտրության խմբով դիտեցինք և քննարկեցինք <<Արևորդի>> միջազգային բնապահպանական փառատոնի ֆիլմերը։