Սիենայի պուրակը համալրեցինք ծաղիկներով

Մանկավարժական ճամբարի չորրորդ օրը Սիենայի պուրակը համալրեցինք բազմամյա բույսերով:

Ծաղկանոցի համալրում՝

Մանկավարժական ճամբարի երրորդ օրը