Պարտիզապուրակային աշխատանքներ

Հունիսի 14

Սիենայի պուրակի խնամք -Սուսաննա Պետրոսյան, Շողիկ Զեյնալյան, Նարինե Պողոսյան

Հարավային լանջերի ջրում, խնամք

Վտանգավոր ծառի ճյուղերի հեռացում

Արևմտյան հատվածի ջրում, խնամք

Միջավայրի խնամք և այլ աշխատանքներ