Անգլերենի պարապմունք. դեկտեմբերի 15

He reads a great many books, and he writes books for his students. In the picture you can see him sitting in his study, in a big armchair by the fire.

Նա շատ գրքեր է կարդում և գրքեր է գրում իր ուսանողների համար։ Նկարում դուք կարող եք տեսնել նրան՝ նստած իր աշխատասենյակում, մեծ բազկաթոռին՝ կրակի մոտ։

A bright fire is burning in the fireplace. It burns all day in cold weather. Another armchair is on the opposide side of the fire. On his left there is a tray with a coffee pot and a coffee-cup on it, and near to it you can see his pipe and tobacco.
Բուխարիում վառ կրակ է վառվում։ Ամբողջ օրը այրվում է ցուրտ եղանակին։ Կրակի հակառակ կողմում ևս մեկ բազկաթոռ է։ Նրա ձախ կողմում դրված է սկուտեղ, որի վրա դրված է սուրճի կաթսա և սուրճի բաժակ, իսկ մոտ՝ նրա ծխամորճն ու ծխախոտը։

A cat is sitting on the arm of his chair. That is Mr. Priestley’s cat, Sally. She often sits there, or on his desk when he is writing, and watches him.

Աթոռի թեւին կատու է նստած։ Դա միստր Փրիսթլիի կատուն է՝ Սալլին։ Նա հաճախ նստում է այնտեղ, կամ նրա գրասեղանի վրա, երբ նա գրում է, և դիտում է նրան:

He has a book in his hand and he is reading it. There are books on the shelves all round the walls of his study. More books are on his desk, and some others are on the floor.
Նրա ձեռքին գիրք կա, և նա կարդում է այն։ Նրա աշխատասենյակի պատերի շուրջը դարակներում գրքեր են դրված։ Նրա գրասեղանի վրա ավելի շատ գրքեր են դրված, իսկ մյուսները՝ հատակին:
His desk is in the middle of the room. Pens, pencils, an inkpot and paper are on the desk. The telephone is on the left, and a tray for letters is on the right. Just behind the telephone there is a reading-lamp. He works here at his books for three or four hours every evening.

Նրա գրասեղանը գտնվում է սենյակի մեջտեղում։ Գրասեղանին գրիչներ, մատիտներ, թանաքաման և թուղթ են դրված։ Հեռախոսը ձախ կողմում է, իսկ տառերի սկուտեղը՝ աջ կողմում։ Հեռախոսի անմիջապես հետևում տեղադրված է ընթերցանության լամպ։ Նա աշխատում է այստեղ իր գրքերի մոտ ամեն երեկո երեք-չորս ժամ:
You can see his typewriter on a little table in a corner of the room. But he can’t type very well. He types with only two fingers and a thumb.

Նրա գրամեքենան կարելի է տեսնել սենյակի մի անկյունում գտնվող փոքրիկ սեղանի վրա: Բայց նա այնքան էլ լավ չի կարողանում տպել։ Նա տպում է ընդամենը երկու մատով և բութ մատով։

It is almost eleven o’clock by the clock on the wall, but Mr. Priestley is still working. He works very late, sometimes till two or three o’clock in the morning, but generally he goes to bed about twelve or one o’clock.
Պատի ժամացույցի մոտ ժամը տասնմեկն է, բայց միստր Փրիսթլին դեռ աշխատում է։ Նա աշխատում է շատ ուշ, երբեմն մինչև գիշերվա ժամը երկու-երեքը, բայց հիմնականում քնում է ժամը տասներկու-մոտ ժամը մեկ։
He often teaches his students in this room. He hasn’t many students, generally about six. They come here for their lessons every day except Saturday and Sunday. Saturday and Sunday are holidays.

Այս սենյակում նա հաճախ է դասավանդում իր ուսանողներին: Նա շատ ուսանողներ չունի, ընդհանուր առմամբ մոտ վեց: Նրանք գալիս են այստեղ իրենց դասերին ամեն օր, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից։ Շաբաթ և կիրակի արձակուրդներ են:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s