Անգլերենի պարապմունք. դեկտեմբերի 15

He reads a great many books, and he writes books for his students. In the picture you can see him sitting in his study, in a big armchair by the fire.

Նա շատ գրքեր է կարդում և գրքեր է գրում իր ուսանողների համար։ Նկարում դուք կարող եք տեսնել նրան՝ նստած իր աշխատասենյակում, մեծ բազկաթոռին՝ կրակի մոտ։

Читать далее «Անգլերենի պարապմունք. դեկտեմբերի 15»