Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

Ուսումնական նյութեր՝

Նոյեմբերի 1-5 աշխատանքներ
Նոյեմբերի 8-12 աշխատանքներ
Նոյեմբերի 15-19 աշխատանքներ
Նոյեմբերի 22-26 աշխատանքներ
Նոյեմբերի 29-դեկտեմբերի 3 աշխատանքներ

Իրականացված նախագծեր՝

«Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոն. ֆիլմերի դիտում. Միջին դպրոց
Բնապահպանական ֆիլմերի դիտում
Կայքի հղումը՝ http://sunchild.am/
Բնագիտական աշխատանքների ուսումնասիրում և իրականացում

Արդյունք՝
Բարեկարգման աշխատանքներ Միջին դպրոցում