Աղեր, կիրառումը, բաղադրությունը

Աղեր, կիրառումը, բաղադրությունը

Ուսումնասիրել և կարդալ հետևյալ հղումով տեղադրված ուսումնական նյութը;

Պատասխանել հարցերին՝

1.Արդյո՞ք աղերը բարդ նյութեր են:

2.Թվարկե՛ք կենցաղում օգտագործվող մի քանի աղեր:

3.Ո՞ր աղերն են օգտագործվում գյուղատնտեսության մեջ: