Պարապմունք 6

Գնահատում  

Տեսական պարապմունք ՝ 1 ժամ , գործնական պարապմունք`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ) 

  • Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները. հանրակրթական  պետական չափորոշիչ 
  • Գնահատումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում 
  • Ուսումնական աշխատանքի գնահատում, հետադարձ կապ 

Читать далее «Պարապմունք 6»