Պարապմունք 5

5.  Առարկայական նախագիծ 

Տեսական պարապմունք՝  ժամ, գործնական պարապմունք՝  ժամ (1,5 կրեդիտ)

  • Ուսումնական օրացույցը՝ կրթության բովանդակության ուղեցույց 
  • 2020-2021 ուստարվա ուսումնական օրացույցը և հավելվածները (ըստ ամիսների, օրերի) 
  • 2021-2022 ուստարվա կրթահամալիրի օրացույցը՝ նոր ուստարվա պլանավորման ուղեցույց 

Читать далее «Պարապմունք 5»