Պարապմունք 4

4.Առարկայական ֆլեշմոբ  

Տեսական՝ 1, գործնական`  4 ժամ (0,5 կրեդիտ) 

  • առարկայական ֆլեշմոբեր. կազմակերպում  
  • առարկայական ֆլեշմոբերի կազմակերպման կարգ 

Читать далее «Պարապմունք 4»

Առաջադրանք 2

Ուսումնական նախագծի կառուցվածք

Պարապմունքների ձևը՝ հեռավար (նամակագրություն, գործնական աշխատանքների հրապարակումներ բլոգներում)սեպտեմբերի 20-28

Ուսումնասիրվող նյութըՄեդիագրադարանից առանձնացնել հաջողված և ամբողջական մի նախագիծ, հրապարակել բլոգում, գրավոր հիմնավորել ընտրությունը: 

Читать далее «Առաջադրանք 2»