Պարապմունք 2

Առարկայական հեղինակային ծրագիր  

Տեսական՝ 1, գործնական պարապմունք` 4 ժամ (0, 5 կրեդիտ) 

  • Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում, հեղինակային ծրագրի  բաղկացուցիչները 
  • Ինչպե՞ս կազմել առարկայական հեղինակային ծրագիր 
  • Հեղինակային ծրագրի կազմում 

Читать далее «Պարապմունք 2»