Միացման և քայքայման ռեակցիաներ

Գրականության հղումը 1.3

Քայքայման և միացման ռեակցիաներ

Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում սկզբնական նյութերը՝ ելանյութերը, փոխակերպվում են նոր նյութերի՝ քիմիական ռեակցիայի արգասիքների: Ելանյութերը տարբերվում են արգասիքներից իրենց բաղադրությամբ, ֆիզիկական և քիմիական հատկություններով:

 Կան քիմիական ռեակցիաների բազմաթիվ տեսակներ: Դիտարկենք դրանցից քայքայման և միացման ռեակցիաները:

Читать далее «Միացման և քայքայման ռեակցիաներ»

Առարկայական բաղկացուցիչ

Առարկայական բաղկացուցիչ՝ 45 ժամ։

  1. Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ  հանրակրթության  պետական չափորոշչի  Գործնական պարապմունք` 4 ժամ  (0, 5 կրեդիտ)

Պարապմունք 1.

Առարկան` բնագիտություն

Համեմատություններ՝ նմանություններ, տարբերություններ.  

  • հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի և չափորոշչում ներկայացված  հենքային  ուսումնական պլանի, 
  • առարկայական ծրագրի գնահատում՝ չափորոշչում ներկայացված սովորողի  արդյունքների  գնահատման սկզբունքների,  
  • առարկայական ծրագրի չափորոշչով սահմանված հանրակրթության  հիմնական  ծրագրերի բովանդակության  բաղադրիչները՝ գիտելիք, հմտություն,   դիրքորոշում,  արժեքային բաղադրիչ: 

Читать далее «Առարկայական բաղկացուցիչ»