Պարապմունք 1 . օգոստոսի 25

25.08.21թ․

  • Ծանոթություն առցանց ուսուցման հարթակներին (բլոգ, MSTeams. Google Classroom, այլն)․ առավելություններ, կիրառելիություն, տեսակներ
  • MSTeams՝ կարգավորումներ, հղումներ, առաջադրանքներ, դասարաններ, խմբեր
  • Google Classroom՝ գործածման հմտություններ, առավելություններ, կիրառման մեխանիզմներ

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

«Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում» դասընթացի արդյունքում իրականացրեցինք՝

  1. Առցանց ուսուցման հարթակներից որևէ մեկով (MS Teams) խմբերի, դասարանների բացում մասնակիցների ավելացում:
  2. Հանդիպման կազմակերպում, հղման տեղադրում-տրամադրում։
  3. Փորձնական դասի անցկացում, ձայնագրություն։