Պարապմունք 1. օգոստոսի 24

Վերապատրաստման առաջին բաղադրիչ՝
Հանրակրթական բնագավառի օրենսդրություն

ա/ ՀՀ Սահմանադրություն, Գլուխ 2․ Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և ազատությունները
բ/ Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենք

Գրավոր /բլոգային/ առաջադրանք՝-ՀՀ Սահմանադրության 25-29, 34, 36-43, 60 հոդվածներով որոշված մարդու իրավունքների և ազատությունների իրականացումը Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքում։ Յուրաքանչյուր մասնակից վերը նշված հոդվածները կարդալ-ուսումնասիրելուց հետո ընտրում է որևէ իրավունք և գրավոր /բլոգում/ ներկայացնում է դրա իրականացումը օրենքում /ինչպես է իրականացվում օրենքում կամ գուցե չի՞ իրականացվում, ինչ հակասություններ եք տեսնում, ինչի հետ եք համաձայն, ինչի հետ՝ ոչ, այլ․․․/։

Читать далее «Պարապմունք 1. օգոստոսի 24»

Քայլք դեպի «ֆիզգառադոկ». ֆիզիկայի գիտավան

Միասնականության քայլք
Մասնակիցներ՝ Հյուսիսային դպրոցի 5-րդ դասարանցիներ

Օրը՝ սեպտեմբերի 1
Ժամը՝ 09։30-13։00
Մեկնարկը՝ Հյուսիսային դպրոցից
Ուղղությունը՝ Ֆիզիկայի գիտավան, որից հետո քայլք դեպի Հրազդանի կիրճ
Նպատակը՝ հայրենագիտություն, ծանոթացում հասարակական հնչեղություն ստացած հարցերին, քննարկումներ:

Читать далее «Քայլք դեպի «ֆիզգառադոկ». ֆիզիկայի գիտավան»