Պարապմունք 3. օգոստոսի 30

30.08.21թ․

Читать далее «Պարապմունք 3. օգոստոսի 30»

Պարապմունք 2. օգոստոսի 26

Թեման՝  Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք
ա/ Տեսական մաս․ ընդհանուր ծանոթություն Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքին։ Օրենքի հոդված 3-ում սահմանված տերմինները։ Օրենքի 4-րդ, 5-րդ հոդվածները։ Հանրակրթական ծարգրերը, հոդված 7․
բ/ Գործնական մաս․ 
Ընտրում եք հետևյալ թեմաներից մեկը․

1․ Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները

2․ Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները

3․ Սովորողի ծնողի իրավունքներն ու պարտականությունները․

Читать далее «Պարապմունք 2. օգոստոսի 26»

Պարապմունք 2. օգոստոսի 27

27.08.21թ․

Читать далее «Պարապմունք 2. օգոստոսի 27»

Պարապմունք 1 . օգոստոսի 25

25.08.21թ․

  • Ծանոթություն առցանց ուսուցման հարթակներին (բլոգ, MSTeams. Google Classroom, այլն)․ առավելություններ, կիրառելիություն, տեսակներ
  • MSTeams՝ կարգավորումներ, հղումներ, առաջադրանքներ, դասարաններ, խմբեր
  • Google Classroom՝ գործածման հմտություններ, առավելություններ, կիրառման մեխանիզմներ

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

«Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում» դասընթացի արդյունքում իրականացրեցինք՝

  1. Առցանց ուսուցման հարթակներից որևէ մեկով (MS Teams) խմբերի, դասարանների բացում մասնակիցների ավելացում:
  2. Հանդիպման կազմակերպում, հղման տեղադրում-տրամադրում։
  3. Փորձնական դասի անցկացում, ձայնագրություն։