Երկրագործությունը ուսումնական գործընթացում

1.1. Սերմից մինչև բույսի վերջնական տեսքի ուսումնասիրությունը և հետազոտությունը

  • Հողի  բաղադրության ուսումնասիրությունը պարզագույն փորձերի միջոցով:
  • Հողի պարարտացում բնական միջոցներով՝ կոմպոստի պատրաստում,  նաև օրգանական պարարտանյութերի ( թռչնաղբի, գոմաղբի օգտագործում)  կիրառումը

1.2. Սերմի ծլման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովում, ուսումնասիրում լաբորատոր պայմաններում

  • Լույսի, ջերմության, խոնավության ապահովում
  • Սերմի ծիլի աճի գրանցում  ամենօրյա չափումների արդյունքներում

1.3. Ընձյուղի ուսումնասիրում՝

  • Բազմացում կտրոններով, տերևներով, պալարներով, սոխուկով

1.4. Էնդեմիկ և կոսմոպոլիտ բույսերի ուսումնասիրում

  • Էկոլոգիական և աշխարհագրական տեսակ, առաջացում: