Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ հունիսի 14-ին. սկսնակների խումբ

Lesson 10, page 69

New words and expressions – նոր բառեր և արտահայտություններ

just below the words – հենց բառերից ներքև

black and white striped – սև ու սպիտակ շերտավոր (զոլավոր)

to get shade from the sun – պատսպարվել արևից ստվերում

Читать далее «Անգլերենի պարապմունք դասավանդողների հետ հունիսի 14-ին. սկսնակների խումբ»