Ամփոփում

  1. Որո՞նք են բույսի գեներատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:
  2. Որո՞նք են բույսի վեգետատիվ օրգանները և ի՞նչ գործառույթներ են կատարում:
  3. Ի՞նչ է արմատը և արմատային համակարգի ի՞նչ տեսակներ կան:
  4. Որո՞նք են բջջի հիմնական կառուցվածքային մասերը:
  5. Ի՞նչ է հյուսվածքը: