Կանաչապատման, ծառատնկման աշխատանքների ընթացքի մասին

  • Հարավային կողմի առանձին հատվածներում  հողախառնուրդ  և   կարմիր  ավազ  ենք լցրել, սիզախոտ ենք ցանել
  • Դպրոցի խոտը հնձվում  է
  • Լանջերը և պուրակները ոռոգվում են
  • Սիենայի  պուրակի,  նախակրթարանի  մուտքերի  մոտ  տնկել  ենք  թփեր, հյուսիսային  հատվածում  տնկել  ենք  մագլցող  բույսեր
  • Ծաղկող բազմամյա ծաղիկներ ենք տնկել Սիենայի պուրակում և կշարունակենք ծաղիկների համալրման, և  նոր  ծաղկանոցների  ստեղծման աշխատանքները
  • Այս շաբաթվա ընթացքում սիզախոտից զրկված հատվածները հողախառնուրդով  և կարմիր  ավազով կծածկվեն և սիզախոտ կցանենք։
  • Նոր  պուրակում  կավելացնենք  ծաղկող  թփեր: