Հյուսիսային դպրոց պարտեզ

Սիենայի պուրակի. սեպտեմբերից նոյեմբեր կատարված աշխատանքների ամփոփում 2019

Սիենայի պուրակ վերածվեց ծաղկանոցի 2020 թվականին՝

Կանաչ օր Հյուսիսում, Սիենայի պուրակում ծաղիկների համալրում, Ծաղկանոցի բույսերի համալրում և
ընդգծում

Յասամանների պուրակ, յասամանի տնկիներ

Վարդերի պուրակում, վարդի տնկիներ են

Հյուսիսային պուրակում կա վարդերի պուրակ, կուսախաղողի թփեր, տուաներ, բալենիներ

Հարավային պուրակում կա փշատենի, խաղողի վազեր, դեկորատիվ ծառեր

Արևելյան պուրակսիրիական վարդեր, սաֆորայի, հուդայածառի տնկիներ

Արևմտյան պուրակ— տուաներ, դեկորատիվ ծառեր

Տնկարան -տնկել ենք վայրի խաղող, մելիսա, դաղձ, քրիզանթեմ, բարբարիս

Ներքին բակ- ծիրանենի, ընկուզենի

Ծառերի հաշվառում, վարդերի պուրակի, յասամանի պուրակի մասին