Բնագիտական փորձեր. սովորող-սովորեցնող նախագիծ

Մասնակիցներ՝ բնագետների ջոկատ և 1-ին դասարանների ջոկատներ
Ժամկետը՝ հունվար ամիս

Նպատակը` նախագծի նպատակն է  սովորողների մոտ զարգացնել հետազոտական և վերլուծական մտածողություն, ձևավորել թիմային աշխատանքի հմտություններ, մեծացնել ոգևորվածությունն ու հետաքրքրվածությունը  դասավանդվող առարկայի նկատմամբ:

Читать далее «Բնագիտական փորձեր. սովորող-սովորեցնող նախագիծ»