Նոյեմբերի 16-20 աշխատանքները

Նախագծեր՝
Բնագիտական փորձերի ուսումնասիրում և իրականացում 2020-2021
Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ 2020-2021

Читать далее «Նոյեմբերի 16-20 աշխատանքները»