Հոկտեմբեր ամսվա ուսումնական նյութեր և նախագծեր

Հոկտեմբերի 5-9

Քիմիական տարր, քիմիական նշաններ: Պարզ և բարդ նյութեր

Գաղափար Տիեզերքի մասին, աստղեր և համաստեղություններ

Հոկտեմբերի 12-16

Արեգակնային համակարգ, արեգակ, մոլորակներ, Երկիր մոլորակ

Գիսավորներ, ասուպներ և երկնաքարեր

Բնագիտական փորձ  Կիտրոնը փուչիկ Է փչում

Հոկտեմբերի 19-23

Իրականացվող ուսումնական նախագծեր՝

Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ

Իմ բույսը, իմ կենդանին. նախագիծ

Ուսումնական նյութ՝

5-1, 5-2 դասարան

Երկրի ձևը, չափերը: Գլոբուս

Հոկտեմբերի 26-30

Իրականացվող ուսումնական նախագծեր՝

Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ

Իմ բույսը, իմ կենդանին. նախագիծ

Ուսումնական նյութ՝
5-1, 5-2 դասարան
Հատակագիծ և քարտեզ: Մասշտաբ: Պայմանական նշաններ