Սեպտեմբեր ամսվա ուսումնական նյութեր և նախագծեր

Սիրելի՛ 6-րդ դասարան
6-1, 6-2, 6-3, 6-5 դասարան
Ներառական կրթությամբ սովորողների առաջադրանքներ

Նախագծեր՝
Բնագիտական փորձերի ուսումնասիրում և իրականացում 2020-2021
Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ 2020-2021

Դասագրքի հղումը

Սեպտեմբերի 15-18 աշխատանքներ

Սեպտեմբերի 22-25 աշխատանքներ

Սեպտեմբերի 28-հոկտեմբերի 2 աշխատանքներ

Սեպտեմբեր ամսվա փաթեթ

Սիրելի՛ 5-րդ դասարան

Իրականացվող նախագծեր՝
Գիտելիքի օրն ընտանիքում

Երկրագործությունը՝ որպես ուղիղ ճանապարհ 2020-2021

Սեպտեմբերի 15-18
Բնության ուսումնասիրման մեթոդները. Դիտում, փորձ, չափում

Սեպտեմբերի 22-25
Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նյութերի կազմությունը. Մոլեկուլներ և ատոմներ

Սեպտեմբերի 28 — հոկտեմբերի 2
Նյութերի երեք հիմնական վիճակները 

Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ, խառնուրդների բաժանման եղանակները