Սեպտեմբերի 15-18 աշխատանքներ

Բնագիտություն- 6-1, 6-2, 6-3, 6-5

Դաս 1.1
Լրացուցիչ աշխատանք
Թվարկել կենցաղում հանդիպող քիմիական և ֆիզիկական երևույթները:
1. Որո՞նք են ֆիզիկական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
2. Որո՞նք են քիմիական երևույթները: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
3. Հետևյալ երևույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը,  գ) կաթի թթվելը, դ) ջրի եռալը,
ե) հայելու  կոտրվելը:
4. Ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ.
ա) մեթանի այրումը,
բ) բենզինի թորումը բնական նավթից,
գ) պողպատի ժանգոտելը խոնավ օդում:
5. Ո՞րն է քիմիական երևույթ. ա) շոգիացման հետևանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից,
բ) «չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից,
գ) բենզինի թորումը բնական նավթից,
դ) պողպատի ժանգոտելը խոնավ օդում:
 
 
Սովորողների աշխատանքները՝

6-1 դասարան

Աղեկյան Հրաչյա- Ֆիզիկական և քիմիական երևւյթներ

Դոխոյան  Լիանա- Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

 
6-2 դասարան

Ղազանչյան Անգելինա- Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Մինասյան Անի— Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Նշանյան Կարապետ- Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

6-3 դասարան

Հովհաննիսյան Սամվել- Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Մկրտումյան Տիգրան- Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ


Երկիր մոլորակի բնության բազմազանությունը

Երկիր մոլորակի բնությունը շատ բազմազան է: Այն կազմում են լեռներն ու հարթավայրերը,  օվկիանոսներն ու ծովերը, գետերն ու լճերը, անձրևն ու քամին, բույսերն ու կենդանիները, և  իհարկե մարդը: Այս բոլորը մեզ շրջապատող բնական միջավայ­րի, այսինքն՝ բնության բադադրամասերն են:

Читать далее «Երկիր մոլորակի բնության բազմազանությունը»