Մանկավարժական աշխատողների հուլիս-օգոստոսի ինքնավար աշխատանք

Ամառային աշխատանքները շատ են և կարևոր: Հուլիսի սկզբին մի քանի օր կհերթապահեմ դպրոցում: Հուլիս-օգոստոսին  կշարունակեմ ուսումնական նյութեր մշակել և ինքնակրթությամբ զբաղվել: