Հունիսի 8-12, ամփոփում

Անհատական աշխատաժամանակ, հունիսի 8-12

Իրականացվող նախագծեր՝
Կանաչ գոտիների,  պուրակների ստեղծում. Արտ-միջավայր

Դիպլոմային աշխատանք
Թփերի տնկարանի և ծաղկանոցների ստեղծում. Արտ միջավայր

Հյուսիսային դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարանի  սովորողների կատարած աշխատանքները՝  ըստ նախագծերի և արդյունքների
Նախագիծ՝
Թփերի տնկարանի և ծաղկանոցների ստեղծում. Արտ միջավայր
Արդյունքներ՝
Արտ միջավայր նախագիծ. սովորողների աշխատանքները

Համակարգում եմ և մասնակցում  եմ պարտիզապուրակային աշխատանքներին

Հունիսի 8
Հյուսիսի աշխատանքներից
Հունիսի 9
Ծաղկող Հյուսիսում
Հունիսի 10
Ծաղկանոցի և տնկարանի  աշխատանքներ
Հունիսի 11
Աշխատանքներ Հյուսիսում
Կրթահամալիրի  տնօրենի  հետ հանդիպումից
Հունիսի 12
Տնկարանում շարունակվում են աշխատանքները