Հունիսյան նախագծեր

Ուսումնական չորրորդ շրջանի նախագծերը
կշարունակենք  հունիս ամսվա ընթացքում:

Համակարգում եմ և մասնակցում  եմ պարտիզապուրակային աշխատանքներին
Պարտիզապուրակային աշխատանքներ Հյուսիսում

Դիպլոմային աշխատանք 
Թփերի տնկարան և ծաղկանոցների ստեղծում. Արտ միջավայր
Դիպլոմային նախագծերի աշխատանքների շարունակում և պաշտպանություն:
Ծաղկոցներում բույսերի համալրում և խնամք:
Հյուսիսային դպրոցներում տնկարանի համալրման աշխատանքների շարունակություն: