Կենդանինիների մասին

4.1 դասարան սովորող՝ Հենրիկ Կարապետյանի  կատարած աշխատանքները
Կենդանու մասին

4. 1 դասարանի սովորող՝ Բաբգէն Շահինեյանը ներկայացնում է ՝
Իմ սիրելի կենդանին

5-րդ դասարանի սովորող՝ Մելանյա Քեքեջյանի կատարած աշխատանքները
Իմ սիրելի շունը

5-րդ դասարանի սովորող՝ Լորի Նիքոլեանը  կատարել է՝
Իմ սիրելի կատուն