Լողափնյա շախմատ

Մասնակիցներ՝ տարատարիք ճամբարականներ

Նպատակը` նախագծի նպատակն է  սովորողների մոտ զարգացնել հետազոտական, տրամաբանական և վերլուծական մտածողություն, ձևավորել թիմային աշխատանքի հմտություններ:

Հիմնական խնդիրները`

  • Սովորել, սովորեցնել
  • Զարգացնել տրամաբանական և վերլուծական միտքը
  • Առավելագույն ներգրավել ճամբարականներին աշխատանքային պրոցեսում

Տևողությունը` երկարաժամկետ

Արդյունքը` Սովորեցնողները տիրապետում են սովորեցնելու արվեստին, ինքնուրույն ձեռք են բերելու նոր գիտելիքներ: