Աշխատակարգ, ապրիլի 29-ից մայիսի 3-ը, բնագիտություն

mmԱպրիլի 29, երկուշաբթի
Բնագիտություն 4
Երկրագնդի բույսերը և կենդանիները

Բնագիտություն 5
Օրգանիզմի փոխադարձ կապը և հարմարվածությունը շրջակա միջավայրի պայմաններին