Աշխատակարգ, փետրվարի 4-ից 8-ը, պարտիզապուրակային

11

Փետրվարի 4,  երկուշաբթի
Դդմացան  նախագիծ

Փետրվարի 8,  ուրբաթ
Ծաղկող  բույսերի  սերմնացան.  Նախագիծ